Crea projectes increïbles: Club MAKER

En què consisteix?

Club Maker és l’activitat extraescolar maker, creació de tot tipus de projectes, pensament computacional i les STEAM.

Ens centrem en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria, però sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals.

En el programa, utilitzem diferents tipus de robots, de software i de plaques programables. Treballarem també amb una gran varietat de materials: fusta, cartró, plàstics, brides… el que calgui per poder realitzar els projectes plantejats.

Impressió 3d
Com podem produir prototips, maquetes o peces d’una manera molt precisa? Gràcies al disseny i impressió 3d podem crear diferents cossos per utilitzar-los en els nostres projectes.
Disseny i construcció de circuits
Com podem fer un circuit elèctric? Treballarem amb diferents plaques programables i aprendrem quins són els delements d’un circuit elèctric.
Disseny i programació d’aplicacions
Com es dissenya una APP? Veurem quins passos cal seguir per poder fer aplicacions de mòbil i les seves diferents aplicacions.

Descobreix la resta d’activitats extraescolars!!