Política de privacitat

El domini web www.explorium.cat és propietat de l’Associació eXplorium i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord a l’establert en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per dona compliment de la legislació vigent de protecció de dades, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per l’Associació eXplorium.

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.


Responsable del tractament: Associació eXplorium

  • NIF: G66334970
  • Adreça postal: C/Manel Farrés 15, Local 2, 08172 Sant Cugat del Vallès
  • Telèfon: 931584871
  • Correu electrònic: info@explorium.cat