eXplorium


Què és eXplorium?


eXplorium és una associació sense ànim de lucre que fomenta l’aprenentatge transversal de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques a través de l’experimentació en primera persona i el joc tot descobrint les connexions entre aquestes i moltes altres àrees del coneixement.

Creiem que els infants i joves d’avui dia necessiten dominar les diferents disciplines científiques i aprendre a fer-ne un bon ús. Sentir-se còmodes i preparats per encarar els reptes que l’avanç imparable de la ciència i la tecnologia els presenta és un dels nostres objectius. És per això que pretenem oferir un ampli ventall d’activitats formatives dirigides a persones de totes les edats i de temàtiques diverses d’acord amb les seves també diverses inquietuds. Creiem en la importància de cadascuna de les etapes formatives com a claus en el desenvolupament i creixement de les persones.

Amb aquest projecte el que pretenem és despertar l’interès pel coneixement científic mitjançant fenòmens de l’entorn quotidià i aconseguir que els infants, joves i adults se sentin partícips del seu aprenentatge i que s’emportin a casa una experiència significativa. Volem que els estudiants adquireixin habilitats i nocions científiques i socials, desenvolupant un pensament crític, sistemàtic, estructurat, lògic i formal.


Metodologia de treball


Contextualitzem l’activitat amb un repte:

Presentem les activitats com un repte pels infants i joves. Aquest permet mantenir la motivació de tots i totes les participants durant el transcurs de l’activitat d’aprenentatge vinculant-los a una història quotidiana, real o fantàstica per a trobar-hi una solució. Facilita el treball personal i grupal de superació i assoliment dels coneixements previs i adquirits.

Treballem de manera integrada les diferents disciplines:

Explorem les connexions entre les diferents branques científiques, tecnològiques i matemàtiques en entorns on aquesta relació apareix de manera natural. També creem connexions entre les disciplines de caire científic amb d’altres com les socials o artístiques per generar una mirada global de la realitat als participants.

Eduquem de forma inclusiva:

Adaptem els reptes a tots els públics, motivant als infants indistintament, sense tenir en compte el seu origen, religió o gènere. Al mateix temps, els monitors i monitores són conscients en tot moment de la importància de la tasca inclusiva que ens aporten aquestes activitats de lleure científic.

Fomentem el treball en equip:

Tots els projectes es plantegen de tal manera que els participants han de treballar amb els seus companys i companyes per promoure l’aprenentatge significatiu. Moltes activitats plantegen punts de vista diferents per treballar de manera transversal les argumentacions i el respecte a les opinions d’altri.

Ens embrutem les mans:

Aprenem manipulant i construint. Cal emocionar-nos per a poder aprendre de manera òptima i buscar anar més enllà de la pròpia activitat proposada. Busquem la plena participació mental i física dels assistents a les nostres activitats.

L’alumnat descobreix:

Posem a l’alumne al centre del seu propi aprenentatge de tal manera que aquest el construeix des de la seva pròpia experiència i expectatives personals. Totes les activitats són flexibles i s’adapten als seus interessos reals i quotidians.

Gran varietat de materials:

Treballem en diverses disciplines i facilitem als infants i joves la possibilitat d’experimentar amb diferents materials i eines educatives, posant èmfasi en el contingut i les competències treballades i no en la destresa de l’ús del material concret.

Adequat per a diferents edats:

Ens preocupem per adaptar cada activitat a l’etapa educativa en la que se situen els participants per tal de poder treballar amb objectius reals que facilitin un aprenentatge eficient.


Podeu descobrir quin és el programa educatiu d’eXplorium per assolir aquests objectius, a www.explorium.cat/activitats. Hi trobareu planificades diverses activitats de caire científic i tecnològic, com extraescolars, camps d’aprenentatge, formacions a professorat, tallers, casals, colònies, etc.