L’extraescolar de robòtica: Botix

En què consisteix?

Botix és l’activitat extraescolar de robòtica, programació de videojocs i jocs de lògica i raonament on treballem el pensament computacional i les STEAM.

Ens centrem en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria, però sempre connectant amb les matemàtiques i les ciències experimentals.

En el programa, utilitzem diferents tipus de robots, de software i de jocs de lògica i raonament. En ocasions, el material és característic d’una franja d’edat, però sovint, s’utilitzen tots els materials en diferents activitats i reptes.PROGRAMACIÓ AMB SPIKE
Utilitzem Lego Spike per construir i programar una màquina capaç d’identificar i separar peces segons el seu color.
Mbot slalom


MBOT SLALOM
Dissenyem els nostres circuits i programem el robot per tal que els recorri! El mBot és un robot que es pot programar amb la tauleta mitjançant un sistema de blocs de programació.


CONSTRUÏM UN ROBOT
Pensem les fases necessàries per construir un robot: disseny, construcció, programació i prova. Fem grups de treball i establim bé els rols de cada persona, per tal que el procés de construcció sigui exitós. 

Descobreix la resta d’activitats extraescolars!