Matrius LED amb micro:bit

Avui presentem una activitat sobre pensament computacional que treballem a les extraescolars de primària, amb alumnes d’entre tercer i sisè.

Esta pensada per a infants que comencen de zero i per a aquells que ja han adquirit alguns coneixements previs en el món de la robòtica.

Malgrat que en les extraescolars de robòtica ja hem treballat diferents aspectes del pensament computacional, amb aquesta activitat presentem un recurs nou i, per tant és important començar familiaritzant-se amb el material micro:bit.

Descripció del material:

La placa micro:bit disposa de dos polsadors (A i B), un giroscopi i una matriu de leds de 5×5.

Per a la programació treballem amb el programa makecode . Ens permet fer servir la programació visual, en block (tipus scratch): tenim diferents tipus d’ordres que estan endreçades en una biblioteca per categories.

D’aquesta manera, els nens comencen a treballar el pensament computacional amb un llenguatge de programació accessible i intuïtiu.

Ens proposem assolir els següents objectius didàctics:

  • entendre a nivell elemental què és una matriu,

  • descobrir, a partir de l’experimentació, quin és el seu sistema de coordenades intern,

  • considerar els Inputs d’un sistema com a condicions per a determinar resultats.

Les claus de la metodologia que emprem es basen en l’aprenentatge actiu, on sigui els nens i nenes qui construeixin el coneixement, mitjançant la investigació i el treball col·laboratiu, motivats per resoldre petits reptes i problemes que els proposem els monitors.

Com a inici de l’activitat els deixem un temps perquè provin les diferents ordres i experimentin amb el programa. D’aquesta manera es familiaritzen amb l’entorn de programació i comencen a conèixer els elements del programa.

Quan ja han comprovat la quanitat d’elements que poden fer servir a l’hora de programar, fem una activitat grupal en la qual ells mateixos es converteixen en els components d’una placa.

Els proposem un petit repte en forma de joc: un fa de led actiu que va movent-se per la matriu, dos més fan de botons i un altre fa de programador. Han de coordinar-se per donar les ordres que fan funcionar els leds d’una matriu.

Mitjançant el joc van comprenent que per manipular un component electrònic qualsevol, en aquest cas aquesta placa amb la matriu de leds, han d’utilitzar el pensament computacional.

En la segona fase els infants se situen cada grup amb un ordinador i els plantegem el següent repte:

hem d’aconseguir que amb la nostra matriu s’il·lumini una forma determinada formada per leds. Aquesta forma pot variar des de creus o figures geomètriques fins a les inicials del nom de l’alumne o una emoticona.

Disposen de la taula de coordenades de la matriu per poder visualitzar els valors que han d’introduir en els blocks del programa makecode.

Finalment arribem a construir un programa amb la consecució d’activacions dels leds que volem que s’il·luminin, dins d’un block d’entrada que activa els leds quan es prem un dels dos botons.

Fins ara, l’experiència que tenim amb l’aplicació d’aquesta activitat ens demostra que en el moment que els infants associen la taula de coordenades amb les ordres que volem donar a la matriu de leds, són capaços de treballar de forma autònoma i projectar qualsevol tipus de figures.

El pas lògic després d’això seria treballar amb programes que incloguin l’ordre d’activació dels leds.

Us ho expliquem en una propera entrada. Mentre tant us deixem amb una cançó que pot servir per endinsar-nos amb els nens en l’univers de la robòtica,

http://https://youtu.be/P8hqW_YLQGA

també des d’una perspectiva emocional 😉