Idees per a la innovació educativa

Volem compartir algunes idees que a nosaltres ens funcionen molt bé.

 1.- Gamificar les classes, per exemple amb una scaperoom.

Els reptes engresquen els infants i els animen a treballar cooperant i posant en marxa tots els coneixements i habilitats apreses.

2.- Aprenentatge significatiu: sortides educatives de cap de setmana amb famílies; colònies científiques d’estiu i Setmana Santa.

Sortir de l’àmbit escolar quotidià, compartir experiències i descobriments amb els iguals i amb la família, per estudiar i investigar les realitats que més els interessen i els toquen de prop.

3.- Tallers on es treballen projectes basats en la resolució de petits reptes.

Motivar-se, superar-se, aprendre a aprendre, treballar en grup, prendre i compartir responsabilitats, il·lusionar-se i emocionar-se, divertir-se estudiant.

4.- Formació i participació en una comunitat d’aprenentatge on innovar i crear coneixement conjuntament.

Així la tasca dels docents i dels monitors no només és més eficaç sinó també més divertida i enriquidora.

 5.-  Educació emocional: en els millors equips d’investigació la gestió dels sentiments i les emocions del grup  és fonamental.

En eXplorium li diem bon rotllo i ens funciona molt bé. Per això ens agrada tant aprendre i fer que aprenguin amb nosaltres.