La química del Slime

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

1,5 hores

Taller STEM

Slime

Públic:

  • Educació primària (Cicle inicial)
  • Educació primària (Cicle mitjà)
  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària

Repte:

Què s’amaga darrere la química del Slime? Sabries dir de què depèn la viscositat o podries preveure la forma geomètrica del Slime al cap d’un temps? 


ObjectiusEducació primària (CI)Educació primària (CM)Educació primària
(CS)
Educació secundària (ESO)
Aplicar un protocol científic per poder fer un Slime.
Crear un fluid no newtonià i descobrir que hi ha elements que no responen només a una definició d’estat de la matèria.
Identificar la funció de cada element químic necessari per a la formulació del Slime.
Analitzar les propietats del Slime (viscositat, plasticitat, etc).
Demostrar les propietats magnètiques de la magnetita.
Dissenyar experiments que ens permetin avaluar les propietats fisicoquímiques del Slime.

Descripció:

Crearem el nostre propi slime seguint el mètode científic. Afegirem i mesclarem amb precisió les substàncies adients (seguint el mètode científic) i crearem un fluid no newtonià, desafiant així la classificació sòlid-líquid. Compte, que l’exactitud en les mesures és important perquè el moc sigui prou viscós! Els infants es quedaran l’slime que hagin elaborat.

La química del Slime

sòlid | líquid | canvis d’estat | viscositat | mètode científic | mesura