Robo-Sumo

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

2 hores


Robo - Sumo

Públic:

  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària

Repte:

Construirem i programarem un robot que sigui capaç d’enfrontar-se a altres robots en combats de Robo-Sumo.


ObjectiusEducació primària (CS)Educació secundària (ESO)
Aprendre a utilitzar operadors condicionals i loops
Entendre que els algorismes s’implementen als robots com a programes
Usar el raonament lògic per preveure el comportament dels programes
Reconèixer la utilitat de estructurar les dades en taules
Detectar que és necessari fer un reconeixement i prova prèvia del funcionament del hardware amb el que treballem
Utilitzar el pensament lògic per preveure els outputs (sortida) sent conscients dels inputs (entrada)
Reconèixer que existeixen diferents solucions per un mateix problema

Descripció:

Construirem el nostre robot lluitador amb les modificacions mecàniques que ens semblin més adients per a l’esport del Robo-Sumo. Haurem de tenir en compte els sensors de què disposem i com es relacionen aquests amb l’entorn.
Tot seguit el programarem pensant una estratègia per expulsar a l’altre robot de la pista sense que en surti el nostre. Farem proves i el millorarem constantment, i finalment farem la competició com si fos una lliga.

Taller RoboSumo

algorisme | optimització | motor | rotació | potència