STEM Respirant

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomenada:

1,5 hores


Taller pulmons

Públic:

  • Educació primària (Cicle mitjà)
  • Educació primària (Cicle superior)

Repte:

Com respirem els humans? Quin altres tipus de respiracions hi ha? Quina funció té el diafragma? Construirem una maqueta del sistema respiratori i simularem aquest procés. Per finalitzar, comprovarem, amb uns pulmons de be o porc frescos com s´inflen quan l´aire entra (inspiració) i tornen al seu estat original quan deixem de bufar (expiració).


ObjectiusEducació primària (CM)Educació secundària (CS)
Descriure què és la respiració i per a què serveix (oxígen com a combustible)STEMSTEM
Adquirir nocions bàsiques d´anatomia: on són els pulmons (cavitat toràcica) i quina estructura tenen (sacs alveolars)STEMSTEM
Identificar diferents tipus de respiracions. No tots els animals respirem igual.STEMSTEM
Modelitzar el funcionament dels pulmons (fisiologia): intercanvi de gasos (O2 i CO2) i el diafragma com a mecanisme per a respirarSTEMSTEM
Conèixer algunes malalties que afecten el sistema respiratoriSTEM
Destacar les diferències significatives entre el pulmó dret i l’esquerre i intentar trobar-hi explicacionsSTEM

Descripció:

Introduirem diferents tipus de respiració i ens focalitzarem en la humana i en el nostre sistema respiratori. En farem una maqueta i la utilitzarem per presentar algunes malalties relacionades. Per últim, experimentarem amb uns pulmons de debò (de be o de porc). 

Taller STEM Respirant

sistema respiratori | diafragma | pleura | oxigen | diòxid de carboni | alvèols | cavitat toràcica