Fold & Cut

Participants:

Un grup classe

Durada recomanada:

1,5 hores


Teorema Fold&Cut

Públic:

  • Educació primària (Cicle mitjà)
  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària
  • Batxillerat
  • Adults

Condicions d’espai:

  • Espai tancat, classe o aula polivalent o gimnàs

Repte:

Podem tallar un quadrat amb un sol tall? I un triangle? I una estrella? Veurem que qualsevol figura plana amb costats rectes pot ser tallada amb un sol tall recte després de doblegar correctament el full. En aquest taller descobrirem l’increïble teorema del Fold&Cut!


ObjectiusEducació primària (CM)Educació primària (CS)Educació secundària (ESO)
Identificar diferents simetriesSTEMSTEMSTEM
Crear una figura plana amb paper i tisores per poder tenir-lo a casa.STEMSTEMSTEM
Reconèixer patrons d’un dissenySTEMSTEM
Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejadesSTEM

Descripció:

El teorema de Fold & Cut ens diu que qualsevol figura plana que tingui els costats rectes es pot obtenir realitzant un sol tall recte d’un full de paper amb els doblecs adequats. Com es va descobrir? Utilitzarem la història de la bandera dels Estats Units per introduir-nos a l’experiència de la simplificació de les figures planes i rectes. Veurem i realitzarem diferents figures, quadrats, rectangles, triangles fins i tot una fletxa!

Teorema Fold & Cut

simetries | bisectrius | teorema | figura plana