Descobrim la BeeBot

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

1 hora

Taller STEM

Descobrim la beebot

Públic:

  • Educació infantil
  • Educació primària (Cicle inicial)

Repte:

Aconseguirem comunicar-nos amb la BeeBot a través del llenguatge de programació per tal que arribi allà on ens hem proposat?


ObjectiusEducació infantilEducació primària (CI)
Manipular un robot senzill programable
Identificar les característiques d’un robot
Explorar les possibilitats de moviments de la BeeBot
Crear programes bàsics amb la BeeBot
Adaptar els programes creats a determinades situacions diverses

Descripció:

A l’inici del taller coneixerem el robot BeeBot i ens familiaritzarem amb el seu funcionament a través de preguntes, proves i experimentació. També ens iniciarem en el concepte de programació començant amb reptes bàsics. Finalment, superarem el repte d’orientar-nos en un plànol i donar instruccions a la BeeBot perquè es desplaci a través del taulell en diferents direccions per tal que arribi al seu rusc.

Taller robòtica beebot

comptatge | programa | trajectòria | traslació | girs sobre el pla