Coets d’aire

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

1,5 hores

Taller STEM

Coets d'aire

Públic:

  • Educació primària (Cicle inicial)
  • Educació primària (Cicle mitjà)
  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària

Repte:

Com podem fer coets impulsats per aire que volin el més lluny possible?Objectius

Educació primària (CI)

Educació primària (CM)

Educació primària
(CS)
Educació secundària (ESO)

Aplicar el mètode científic

Plantejar hipòtesis
Construir i experimentar amb coets propulsats per aire a pressió
Diferenciar una variable dependent d’una independent
Utilitzar correctament el llenguatge científic

Recollir i analitzar dades a nivell qualitatiu i quantitatiu

Optimizar el vol del coet
Dissenyar experiments per investigar hipòtesis plantejades

Descripció:

Construirem coets propulsats per aire i farem una sèrie de llançaments modificant variables en el disseny, com ara alerons, distribució de massa… Observarem quin coet arriba més lluny, coneixerem quins elements diferencien cada model i deduirem quines són les variables que fan el seu vol el més eficaç possible.

Coets d'aire

propulsió | disseny | mètode científic | alerons | ànalisi de dades | aerodinamisme