Catapulta la teva punteria

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

1,5 hores

Taller STEM

Taller Catapultes

Públic:

  • Educació primària (Cicle mitjà)
  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària

Repte:

Construeix una catapulta i encerta el teu objectiu. Com funciona una catapulta? Quina força i angle ha de tenir per què el nostre projectil arribi al destí desitjat?


ObjectiusEducació primària (CM)Educació primària (CS)Educació secundària (ESO)
Construir diversos tipus de catapultes
Assimilar que hi ha diferents tipus d’energia
Entendre els conceptes d’energia potencial i d’inèrcia
Prendre dades per fer càlculs i descobrir quin model de catapulta va millor per encertar l’objectiu
Recollir i analitzar dades a nivell qualitatiu i quantitatiu
Optimizar el el llençament d’una catapulta

Dissenyar experiments per investigar hipòtesis plantejades


Descripció:

Per poder modelitzar la trajectòria d’un projectil llançat per una catapulta els alumnes construiran un prototip a partir d’un model. Seguidament hauran de resoldre una sèrie de reptes que serviran per poder definir quines son les característiques dels llançaments, com ara el seu grau de precisió, el seu abast i la seva altura màxima.

Taller catapultes punteria

energia potencial | energia cinètica | fregament | inèrcia | gravetat | angle