La ciència darrera el vol

Participants:

Fins a 30 participants

Durada recomanada:

1,5 hores

Taller STEAM

Avions de paper

Públic:

  • Educació primària (Cicle superior)
  • Educació secundària
  • Batxillerat
  • Adults

Repte:

Com podem modelitzar el vol que farà un avió de paper? Quines variables podem modificar que tinguin un resultat significatiu?


ObjectiusEducació primària (CS)Educació secundària (ESO)Batxillerat / Públic adult
Assimilar el concepte de Centre de MassesSTEMSTEMSTEM
Aprendre a treure conclusions sòlides a partir de l’observació i recollida de dadesSTEMSTEM
Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals (competència 1)STEM

Descripció:

Analitzarem diverses variables que influeixen en el vol dels avions de paper.  Així doncs, a través de diversos llançaments, recollirem dades per fer-ne una petita recerca i podrem treure conclusions de com afecten cada una d’elles al propi vol.
Cada participant s’emportarà  a casa el seu avió, del que coneixerà les característiques i comportaments propis influents del vol.

Taller avions de paper

simetrius | bisectrius