Activitats extraescolars

eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves. A través de les activitats extraescolars volem aconseguir que els alumnes se sentin partícips del seu aprenentatge.

Veiem l’educació en el lleure com un element essencial i una gran oportunitat per a l’enriquiment educatiu dels infants i joves. Treballem amb la intenció de complementar el projecte educatiu dels centres escolars i afavorir el desenvolupament personal i la formació integral dels participants. Sobre tot, busquem un valor diferencial sobre les extraescolars tradicionals, creant un espai dinàmic i creatiu on els alumnes puguin gaudir d’activitats divertides, originals i educatives.

Per aquesta raó, oferim a les escoles un ventall d’activitats complementàries o extraescolars enfocades a treballar les STEAM a l’aula d’una manera diferent. Amb les nostres activitats als alumnes aprendran a pensar críticament i construiran la seva base tecnològica, matemàtica i científica.


Extraescolar infantil

Explorem

Educació Infantil

A l’extraescolar d’Explorem treballem el mètode científic mitjançant la tecnologia, les matemàtiques i la ciència experimental. Amb reptes adaptats a l’edat, els alumnes aprendran amb l’objectiu de resoldre una missió global.

Bee Bot Pintora

Science

Educació Primària i Secundària

A les activitats de l’extraescolar de Science introduïm als alumnes el pensament científic connectant amb la resta de disciplines de les STEAM. Els alumnes resoldran reptes científics amb materials professionals de laboratori i reciclats.

Activitats Extraescolars de ciències

Activitats Extraescolars de robòtica

Botix

Educació Primària i Secundària

A les activitats de Botix treballem el pensament computacional centrant-nos en les àrees de la tecnologia i l’enginyeria. Introduïm les STEAM a través de la robòtica, la programació de videojocs i els jocs de lògica i raonament.


Brain Art

Educació Primària

L’extraescolar de Brain Art neix amb el propòsit de treballar les matemàtiques de manera lúdica i creativa. Treballem la construcció del coneixement per part dels alumnes de forma manipulativa i experimental.

Activitats extraescolars de matemàtiques

Escoles que confien en nosaltres