eXplorium


eXplorium pretén fomentar el coneixement de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques  a través de l’educació en el lleure. Creiem que els nois i noies d’avui dia necessiten dominar aquests aspectes i aprendre a fer-ne un bon ús, i a sentir-se còmodes i preparats per enfrontar els reptes que l’avanç imparable de la tecnologia els presenta. És per això que pretenem oferir un ampli ventall d’activitats formatives dirigides a totes les edats, per a nens, joves i adults i de temàtiques diverses d’acord amb les també diverses inquietuds dels nostres estudiants. Creiem en la importància de cada una de les etapes com claus en el desenvolupament i creixement de les persones.

Organitzem tallers de ciències (matemàtiques, física, química, biologia…) i de tecnologia, programació i robòtica amb la intenció d’aprendre a investigar, ser curiosos i autocrítics en tot el que ens envolta, d’una forma creativa i divertida.

El disseny de les activitats segueix les línies dels paradigmes constructivistes, on el participant és el protagonista del seu aprenentatge i aquest està basat en la consecució de cicles d’observació, conjectura, anàlisi i generalització.

Els encarregats de dur a terme aquests tallers són equips de monitors joves amb formació científica i educativa, treballant col·laborativament per enriquir als estudiants de la complementarietat de la seva formació. Preferentment, aquests monitors són estudiants d’últims anys de carrera que els interessi dedicar-se a l’ensenyament. Totes les activitats proposades pels monitors seran revisades i comentades per especialistes de cada una de les matèries, contribuint així a la formació dels joves i assegurant la qualitat de les activitats.

Amb aquest projecte el que es pretén és despertar l’interès entre els més joves pel coneixement científic a través de fenòmens de l’entorn quotidià i contribuir en la formació de futurs mestres i professors. Aconseguir que els nens se sentin partícips del seu aprenentatge i que s’enduguin a casa una bona experiència. Volem que els estudiants adquireixin habilitats i nocions científiques, desenvolupant un pensament sistemàtic, estructurat, lògic i formal.

En el nostre programa educatiu hi ha planificades diverses activitats de caire científic i tecnològic, com extraescolars, sortides, conferències, tallers, casals, colònies. I estem oberts a noves propostes!