Política de privacitat


La confidencialitat de les seves dades personals és un aspecte fonamental per a Explorium. Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació que es recull a través de la present pàgina Web. A aquests efectes, es prega que llegeixi atentament aquesta Política de Privacitat.

Al fer ús d’aquesta Web i dels serveis que en ella s’ofereixen, l’usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política.

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, no dubti a contactar amb nosaltres adreçant-se a la Explorium, Carrer Banys, 166, 08530 La Garriga (Barcelona).

ÚS DE LA INFORMACIÓ

La informació que vostè pugui facilitar-nos a través de les diferents seccions d’aquesta pàgina Web serà estrictament utilitzada per als següents propòsits, segons correspongui:

  • Processar les seves consultes i/o sol·licituds;
  • Verificar la seva identitat;
  • Enviar els nostres Butlletins o altres informacions relacionades amb les activitats i serveis de Explorium i entitats vinculades, i d’altres relacionades amb els sectors de la formació i el lleure.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els nostres formularis quedaran incorporades als fitxers titularitat de Explorium SCP que correspongui en cada cas d’acord amb el servei sol·licitat.

La finalitat d’aquest fitxer és la prestació dels serveis contractats, atendre les sol·licituds que ens plantegi, enviar tota informació de les compres i proporcionar informació sobre els productes de Explorium així com la realització d’activitats promocionals per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica o física.

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament.

En relació amb el procés de registre, l’usuari és l’únic responsable de la qualitat de les dades introduïdes per ell mateix en els formularis, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat, segons es sol·licita en el formulari de registre i actualitzar totes les dades de registre.

Si l’usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si www.explorium.cat tingués motius suficients per sospitar que aquesta informació fos falsa, inexacta o incompleta, tindrà dret denegar l’accés i ús present o futur del Portal, o de qualsevol dels continguts i / o serveis.

L’usuari disposarà en tot moment dels drets d’informació, accés, rectificació oposició i cancel·lació de les dades personals tal com disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999).

En cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de qui efectua la sol·licitud, l’usuari haurà amb caràcter previ a la seva inclusió informar a aquestes persones de les condicions expressades en els paràgrafs anteriors.

Els usuaris podran exercitar els drets esmentats mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent de direcció e-mail: info@explorium.cat

Vostè té dret a controlar l’ús de les seves dades inserides en qualsevol tractament informàtic («habeas data”) i entre altres aspectes, pot oposar-se a que les seves dades personals siguin utilitzades per a qualsevol finalitat diferent d’aquella que va justificar inicialment la seva obtenció.

El consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials podrà ser revocat en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat al remitent del missatge, per això n’hi haurà prou amb respondre al correu electrònic rebut indicant en el camp “assumpte” publicitat i en el cos del missatge “No desitjo rebre més informació de caràcter comercial”.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que el compliment de qualsevol formulari existent en el Lloc Web www.explorium.cat o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Explorium perquè tracti les dades personals que ens faciliti.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Explorium SCP ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració , accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades. Sense perjudici d’això, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions en xarxa no sigui invulnerable.

COOKIES

Explorium pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor Web amb la finalitat d’enregistrar les activitats de l’usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra Web s’associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l’usuari.

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina Web reconegui el navegador Web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

Per utilitzar aquesta pàgina Web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Web.

Les cookies utilitzades en aquesta Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal.

Per a més informació sobre la nostra política de cookies visiteu el següent enllaç.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines Web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixi amb atenció la política de cada pàgina per la que navega i es posi en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte.

Així mateix, si obté l’enllaç a la nostra pàgina Web a través d’alguna Web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.