Equip


L’equip eXplorium:

Laura Marc

Laura

Llicenciada en Matemàtiques a la FME (UPC) i Doctora en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals a la UAB. Directora de lleure.
Professora de la Facultat d’Educació de la UAB.

Marc

Llicenciat en Matemàtiques a la FME (UPC) i Màster en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals a la UAB.
Professor de la Facultat d’Educació de la UAB, del departament de Ciències de l’Educació de la UAO i de la UOC.

Silvia Carla Ricard

Silvia

Llicenciada en Física.

Carla

Graduada en Educació Primària i monitora de lleure.
Coordinadora de l’àrea de BrainArt i Petits Exploradors.

Ricard

Llicenciat en Matemàtiques i en Informàtica a la UAB. Coordinador de l’àrea de Tecnologia.

Bernat Miquel Raul

Bernat

Graduat en Nanotecnologia. Coordinador de l’àrea de Ciències.

Miquel

Estudiant de Matemàtiques.
Monitor de ciències, robòtica i programació.

Raul

Gestor forestal i del medi natural i monitor de lleure.
Monitor de ciències, robòtica i programació.

Pilar Jordi G Mònica

Pilar

Jordi G

Estudiant d’enginyeria de disseny industrial. Monitor de robòtica i programació.

Mònica

Graduada en educació primària. Monitora de Matemàtiques i Ciència

Alex Nacho Julia

Àlex

Graduat de Ciències biomèdiques i monitor de lleure.
Monitor de ciències, robòtica i programació.

Nacho

Estudiant de Ciències Polítiques i monitor de lleure.
Monitor de ciències.

Júlia

Graduada en Ciències biomèdiques, monitora i directora de lleure.
Monitora de ciències.

Joan Tresa Eric

Joan

Llicenciat en Matemàtiques a la FME (UPC). Professor de secundària a Aula Escola Europea i creador de EseeCode.

Tresa

Llicenciada en Matemàtiques a la FME (UPC).
Professora de secundària a Aula Escola Europea i de la Facultat d’Educació de la UAB.

Eric

.

Elena Bru Juan Carlos

Elena

.

Bru

Graduat en Ciències Biomèdiques.
Monitor de robòtica i programació.

Juan Carlos

Estudiant d’Enginyeria informàtica.
Monitor de robòtica i programació.

Kaouthar Oriol Guillermo

Kaouthar

Llicenciada en Matemàtiques a la UB i professora de la Facultat d’Educació de la UAB.

Oriol

Estudiant de Telecomunicacions.
Monitor de robòtica i programació.

Guillermo

Llicenciat en Matemàtiques a la FME (UPC) i professor de secundària a l’Europa International School.

Monitora de ciències.

Aida Anna V Clara

Aida

Graduada en Educació Primària.
Monitora de raonament i jocs de lògica.

Anna V

Llicenciada en Química.
Monitora de ciències.

Clara

Estudiant de Treball social.
Monitora de ciències.

Guillermo David

Guillermo

Estudiant d’Enginyeria Informàtica.
Monitor de robòtica i programació.

David

.
Monitor de robòtica i programació.

.
.

Sergi Chema Ruben

Sergi

Llicenciat en Física i professor de Batxillerat.
Monitor de robòtica i programació.

Chema

Estudiant de Farmàcia.
Monitor de ciències.

Ruben

Estudiant d’enginyeria informàtica.
Monitor de robòtica i programació.

Núria Martí Joan Carles

Núria

Graduada en Educació infantil i en Educació primària.
Monitora de ciències i jocs de lògica i raonament.

Martí

.
Monitor de ciències.

Joan Carles

Llicenciat en Química i professor de la Facultat d’Educació de la UAB.

Jordi F Maria Jordi S

Jordi F

Enginyer industrial i monitor de lleure.
Monitor de robòtica i programació.

Maria

Estudiant d’Antropologia i monitora de lleure.
Monitora de ciències.

Jordi S

Enginyer d’Electrònica i sistemes.
Monitor de robòtica i programació.

Lisandro Roger F

Lisandro

Estudiant de Matemàtiques.
Monitor de robòtica i programació.

Roger F

Mecànic i estudiant d’enginyeria mecànica. Monitor de robòtica i programació.